Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Suomalainen Konkordia-liitto naisten opintojen tukena

Suomalainen Konkordia-liitto on naisten opiskelua ja tieteellistä pätevöitymistä edistävä yhdistys, jonka pääoma on kertynyt lahjoituksista ja testamenteista. Myönnämme vuosittain noin 140 apurahaa suomalaisten naisten opintojen tueksi. Apurahojen saajat valitaan henkilökohtaisten hakemusten perusteella.

Suomalaisen Konkordia-liiton apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2. - 31. tammikuuta. Apurahoja myönnetään ammattikoululaisille opintojen tueksi sekä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille naisille tieteellisiä jatko-opintoja ja ulkomaisia kongressimatkoja varten. Apurahapäätökset julkaistaan huhtikuun puolivälin jälkeen.

Vuonna 2020 ei myönnetty matka-apurahoja koronapandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi.

Suomalainen Konkordia-liitto täyttää 100 vuotta

Suomalaisella Konkordia-liitolla on meneillään juhlavuosi, sillä Liitto täytti 100 vuotta 4.3.2020. Sen kunniaksi Liitto on julkaissut juhlakirjan Laura Puro - Hanna Lundell-Reinilä, Lahjakkaat, sitkeät, kyvykkäät. Suomalaisten naisten koulutuksen ja Konkordia-liiton historia. Kustannusosakeyhtiö Siltala, Helsinki 2020.

Liiton varat on aikoinaan kerätty lahjoituksin. Satavuotisjuhlamme kunniaksi järjestämme juhlakeräyksen, johon voi osallistua lahjoittamalla haluamansa summan Suomalaisen Konkordia-liiton tilille FI27 3131 1000 5936 51, viestikenttään teksti ´Konkordia 100`. (Tarkemmat tiedot kohdassa Lahjoitukset. Siellä on julkaistu myös keräyslupa). Lahjoitetut varat käytetään lahjakkaiden, sitkeiden ja kyvykkäiden naisten opintojen rahoittamiseen Liiton jakamina stipendeinä.