Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Suomalainen Konkordia-liitto naisten opintojen tukena

Suomalainen Konkordia-liitto on naisten opiskelua ja tieteellistä pätevöitymistä edistävä yhdistys, jonka pääoma on kertynyt lahjoituksista ja testamenteista. Myönnämme vuosittain noin 140 apurahaa suomalaisten naisten opintojen tueksi. Apurahojen saajat valitaan henkilökohtaisten hakemusten perusteella.

Suomalaisen Konkordia-liiton apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2. - 31. tammikuuta. Apurahoja myönnetään ammattikoululaisille opintojen tueksi sekä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille naisille tieteellisiä jatko-opintoja ja ulkomaisia kongressimatkoja varten.

Apurahapäätökset 2019: Suomalaiselta Konkordia-liitolta lähes 240 000 euroa naisten opintoihin

Suomalainen Konkordia-liitto myönsi kevään 2019 haussa 110 apurahaa suomalaisten naisten opintojen ja tutkimuksen tueksi. Jakosumma oli yhteensä lähes 240 000 euroa, josta noin 195 000 euroa myönnettiin väitöskirjaa valmisteleville naisille työskentely- ja matka-apurahoina.

Apulaisprofessori Maija Pekkarinen nukkui pois 18.8.2018 korkeassa 103 vuoden iässä

Suomalainen Konkordia-liitto kunnioittaa pitkäaikaisen puheenjohtajansa ja kunniajäsenensä muistoa. Maijan toivomuksen mukaan hänen muistoaan voi kunnioittaa lahjoituksella Suomalaiselle Konkordia-liitolle naisten opiskelun tukemiseen. Tilin numero on FI27 3131 1000 5936 51. Viestiksi Maijan rahasto.
Linkki muistokirjoitukseen

Oikeusneuvos
  Anja Tulenheimo-Takki
  syntyi 8.1.1937
  kuoli 14.11.2019
  
  Suomalainen Konkordia-liitto kunnioittaa pitkäaikaisen varapuheenjohtajansa muistoa kiitollisuudella ja kaipauksella.