Suomalainen Konkordia-liitto

           Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Suomalainen Konkordia-liitto naisten opintojen tukena

Suomalainen Konkordia-liitto on naisten opiskelua ja tieteellistä pätevöitymistä edistävä yhdistys, jonka pääoma on kertynyt lahjoituksista ja testamenteista. Myönnämme vuosittain noin 150 apurahaa suomalaisten naisten opintojen tueksi. Apurahojen saajat valitaan henkilökohtaisten hakemusten perusteella.

Suomalaisen Konkordia-liiton apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2. - 31. tammikuuta. Apurahoja myönnetään ammattikoululaisille opintojen tueksi sekä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille naisille tieteellisiä jatko-opintoja ja ulkomaisia kongressimatkoja varten.

Apurahapäätökset 2017: Suomalaiselta Konkordia-liitolta yli 250 000 euroa naisten opintoihin

Suomalainen Konkordia-liitto on myöntänyt kevään 2017 haussa 143 apurahaa suomalaisten naisten opintojen ja tutkimuksen tueksi. Jakosumma oli yhteensä noin 253 000 euroa, josta 189 000 euroa myönnettiin väitöskirjaa valmisteleville naisille työskentely- ja matka-apurahoina.

Pääosin 6000 euron suuruisia työskentelyapurahoja myönnettiin 27 hakijalle. Tieteellisiin kongresseihin osallistumista varten jaettiin 44 apurahaa, ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville naisille myönnettiin 72 apurahaa.

Liiton työskentelyapurahoilla tuettiin tänä vuonna biotieteiden, ympäristötutkimuksen, farmasian, elintarvike- ja ravitsemustieteiden, kuvataiteiden sekä matemaattis-luonnontieteellisten ja teknisten alojen tutkimusta.

Vuoden 2017 apurahapäätökset »