Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Apurahat ammattiopiskelijoille

Suomalainen Konkordia-liitto myöntää toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville naisille korkeintaan 1200 euron suuruisia apurahoja. Tuki on tarkoitettu opiskelun aiheuttamista kustannuksista selviämiseen.

Ammattikoululaisille tarkoitettu apuraha myönnetään henkilökohtaisten hakemusten perusteella. Apurahaa voivat hakea ennen apurahan myöntämisvuotta 17 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2. - 31. tammikuuta. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Hakemuksen tekeminen

•    Siirry hakulomakkeeseen » (käytettävissä 2.1. - 31.1.). Hakemuksessa tulee ilmetä selvästi, mihin tarkoitukseen hakija hakee apurahaa.

Hakulomakkeen lisäksi hakijan tulee lähettää kaikki seuraavat liitteet:

  1. Tulostettu ja omakätisesti allekirjoitettu vahvistussivu
  2. Selvitys omasta taloudellisesta tilanteesta: ansiotulot, kopio tuoreimmasta verotodistuksesta (myös vaikka ei olisi tuloja), velat, lainat, menot.
  3. Kelan todistus edellisenä vuotena maksetuista etuuksista, kuten opintotuki, lastenhoidon tuki, asumistuki jne. Todistuksen voi pyytää Kelalta, vaikka etuuksia ei olisi maksettukaan.
  4. Alle 20-vuotiailta tai kotona asuvilta selvitys vanhempien taloudellisesta tilanteesta, kuten ansiotuloista, veloista ja lainoista. Huom! Kopiot vanhempien verotodistuksista mukaan.
  5. Naimisissa tai avoliitossa olevilta puolison tiedot kuten kohdassa 4.
  6. Voimassa oleva opiskelutodistus oppilaitoksesta.
  7. Tuore opintosuoritusote.
  8. Kopiot päättötodistuksista (peruskoulun päättötodistus ja mahdolliset muut todistukset, kuten lukion päättötodistus).

Liitteiden tulee olla perillä Suomalaisen Konkordia-liiton postiosoitteessa viimeistään 9. helmikuuta. Liitteet lähetetään osoitteeseen: Suomalainen Konkordia-liitto, PL 201, 00101 Helsinki.

Sähköpostitse lähetettyjä liitteitä ei hyväksytä. Myöhässä saapuneet tai puutteelliset liitteet johtavat poikkeuksetta hakemuksen hylkäämiseen.

Lisätietoja

Olemme koonneet vastauksia apurahanhakijoiden kysymyksiin Usein kysyttyä -sivulle. Ongelmatilanteissa neuvoja voi kysyä myös Suomalaisen Konkordia-liiton sihteeriltä: sihteeri@konkordia-liitto.com.