Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Apurahat ammattiopiskelijoille

Suomalainen Konkordia-liitto myöntää toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville naisille korkeintaan 1200 euron suuruisia apurahoja. Tuki on tarkoitettu opiskelun aiheuttamista kustannuksista selviämiseen.

Ammattikoululaisille tarkoitettu apuraha myönnetään henkilökohtaisten hakemusten perusteella. Apurahaa voivat hakea ennen apurahan myöntämisvuotta 17 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2. - 31. tammikuuta. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Hakemuksen tekeminen

•    Siirry hakujärjestelmään https://konkordia-liitto.apurahat.net/ (käytettävissä 2.1. - 31.1.). Hakemuksessa tulee ilmetä selvästi, mihin tarkoitukseen hakija hakee apurahaa.

Hakulomakkeen lisäksi hakijan tulee lähettää hakujärjestelmässä mainitut liitteet:

  1. Selvitys omasta taloudellisesta tilanteesta: ansiotulot, kopio tuoreimmasta veropäätöksestä (myös vaikka ei olisi tuloja), velat, lainat, menot. Veropäätös löytyy mm. veroehdotuksesta tai sen voi ladata omavero-sivulta.
  2. Kelan todistus edellisenä vuotena maksetuista etuuksista, kuten opintotuki, lastenhoidon tuki, asumistuki jne. Todistuksen voi pyytää Kelalta, vaikka etuuksia ei olisi maksettukaan.
  3. Alle 20-vuotiailta tai kotona asuvilta selvitys vanhempien taloudellisesta tilanteesta, kuten ansiotuloista, veloista ja lainoista. Huom! Kopiot vanhempien verotodistuksista mukaan.
  4. Naimisissa tai avoliitossa olevilta puolison tiedot kuten kohdassa 4.
  5. Voimassa oleva opiskelutodistus oppilaitoksesta.
  6. Tuore opintosuoritusote.
  7. Kopiot päättötodistuksista (peruskoulun päättötodistus ja mahdolliset muut todistukset, kuten lukion päättötodistus).

Liitteet lähetetään sähköisesti hakujärjestelmän kautta. Mikäli tämä ei ole mahdollista, liitteet voi lähettää osoitteeseen Suomalainen Konkordia-liitto, PL 201, 00101 Helsinki. Liitteiden tulee olla perillä viimeistään 9. helmikuuta.

Sähköpostitse lähetettyjä liitteitä ei hyväksytä. Myöhässä saapuneet tai puutteelliset liitteet johtavat poikkeuksetta hakemuksen hylkäämiseen.

Lisätietoja

Olemme koonneet vastauksia apurahanhakijoiden kysymyksiin Usein kysyttyä -sivulle. Ongelmatilanteissa neuvoja voi kysyä myös Suomalaisen Konkordia-liiton sihteeriltä: sihteeri@konkordia-liitto.com.