Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Lausunnonantajalle

Väitöskirjantekijöille tarkoitettujen apurahojen (työskentely- ja matka-apurahat) myöntämisen ehtona on, että hakijalla on kaksi suosittelijaa. Suositus annetaan hakujärjestelmässä (https://konkordia-liitto.apurahat.net/)

Suosittelijan antaman lausunnon tulee olla tallennettu hakujärjestelmään viimeistään 9. helmikuuta 2021. Puuttuva tai myöhässä tullut suositus johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Sähköpostitse lähetettyjä suosituksia tai muita liitteitä ei hyväksytä. Hakujärjestelmä lähettää lausuntopyynnön hakemuksessa ilmoitettuun suosittelijan sähköpostiosoitteeseen heti kun hakemus on tallentunut hakujärjestelmään.