Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Lausunnonantajalle

Väitöskirjantekijöille tarkoitettujen apurahojen (työskentely- ja matka-apurahat) myöntämisen ehtona on, että hakijalla on kaksi suosittelijaa.

Suosittelijan omakätisesti allekirjoittaman lausuntolomakkeen tulee olla perillä viimeistään 9. helmikuuta 2019 Suomalaisen Konkordia-liiton posti- tai sähköpostiosoitteessa. Myöhässä saapuneita lausuntoja ei oteta huomioon. Puuttuva tai myöhässä tullut suositus johtaa hakemuksen hylkäämiseen.

Lausunnon voi toimittaa tulostettuna ja allekirjoitettuna postiosoitteeseen:
Suomalainen Konkordia-liitto ry, PL 201, 00101 Helsinki.

Lausunnon voi vaihtoehtoisesti toimittaa allekirjoitettuna ja skannattuna pdf-tiedostona osoitteeseen sihteeri@konkordia-liitto.com. Liite tulee varmimmin perille, kun sen koko on alle 2 MB. Suositus tulee nimetä selkeästi, esim. hakijansukunimi-etunimi_suosittelijansukunimi.

Suomenkielinen lausuntolomake »

Statement regarding a grant applicant »