Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Apurahan maksaminen

Myönnetty apuraha maksetaan huhtikuun* aikana sille pankkitilille, jonka numeron hakija on ilmoittanut hakemuksessaan. Maksun tunnistaa seuraavista viitteistä:

10003 ammatillisten opiskelijoiden apurahat
10016 työskentelyapurahat
10029 matka-apurahat

*) Matka-apurahan maksun ehtona on Suomalaiselle Konkordia-liitolle toimitettu vahvistus esitelmästä tai muusta tehtävästä kongressissa. Jos vahvistus osallistumisesta on liitetty hakemukseen, matka-apuraha maksetaan tilille automaattisesti huhtikuussa. Muussa tapauksessa liiton rahastonhoitaja maksaa apurahan vahvistuksen saatuaan. Pyydämme lähettämään vahvistukset osoitteeseen vahvistus@konkordia-liitto.com.