Suomalainen Konkordia-liitto

           Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Väitöskirjantekijöille myönnetyt työskentelyapurahat (2017)

Aaltonen, Sari (FM, DI)
6000 e
Columnaris-taudin lähteet ja nielut luonnonvesissä ja kalanviljelyssä
Jyväskylän yliopisto, MLTK / Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Ahokangas, Elina (FM)
6000 e
Saumamuodostumien kerrostumis- ja hydrogeologisten olosuhteiden geofysikaalinen tutkimus
Turun yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Asikainen, Sanja (DI)
6000 e
Bioaktiivisten polymeerien 3D-rakenteiden tutkimus
Aalto-yliopisto, kemian tekniikan korkeakoulu

Blomberg, Anna (FM)
6000 e
Horrostuskäyttäytyminen ja abioottiset tekijät massakuolemia aiheuttavan sienitaudin rajoittajina boreaalisen vyöhykkeen lepakoissa
Turun yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Harjula, Sanna-Kaisa (DI)
6000 e
Mykobakteeri-infektioon vaikuttavat geenit seeprakalamallissa
Tampereen yliopisto, lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Juvonen, Minna (ETM)
6000 e
LC-MS-menetelmän kehittäminen viljamatriisien oligosakkaridien analysoimiseksi
Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Koskela, Minna (FM)
6000 e
Proteiinien asetylaatio yhteyttämisen valoreaktioiden säätelyssä
Turun yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Kummola, Laura (FM)
6000 e
Allergisen tulehduksen vaikutus myeloisiin soluihin
Tampereen yliopisto, lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Kuusela, Elina (FM)
6000 e
Virusinfektioiden vaikutukset nivelreumaan ja sen vakavuuteen
Tampereen yliopisto, BioMediTech

Laatikainen, Outi (proviisori)
6000 e
Lääkehaitat ja niiden ennaltaehkäisy aikuisväestössä
Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta

Lampi, Mirka (FM)
6000 e
Asymmetrisen virtauskenttäkromatografian käyttö biologisten makromolekyylien erottelussa ja analysoinnissa. Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Lankinen, Kaisu (DI)
6000 e
Aivotoiminta elokuvankatselun aikana
Aalto-yliopisto, neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

Marttinen, Eeva (MMM)
6000 e
Sammalten taudinaiheuttajat ja taudinpuolustuksen varhaiset vasteet
Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Matero, Pirjo (FM)
3000 e
Biouhka-agenssien ja bakteeripatogeenien nopea tunnistaminen molekyylibiologisin menetelmien avulla
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta

Merilahti, Pirjo (FM)
3000 e
Ihmisen parechovirus 1:n ja coxsackievirus A9:n reseptorivuorovaikutukset sekä niiden eroavaisuudet ja yhtäläisyydet
Turun yliopisto, biolääketieteen laitos

Mynttinen, Elsi (DI)
6000 e
Hiilipohjaiset hybridinanomateriaalit sähkökemiallisessa biomolekyylien havaitsemisessa
Aalto-yliopisto, sähkötekniikan ja automaation laitos

Nuppunen-Puputti, Maija (ETM)
4000 e
Pienet hiiliyhdisteet syvän kallioperän mikrobien energianlähteinä
Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Peteri, Ulla-Kaisa (FM)
6000 e
Astrosyyttien rooli hermoston kehityksellisten häiriöiden synnyssä, mallina fragile-X-oireyhtymä
Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Piisilä, Maria (FM)
6000 e
Strigolaktonihormonin merkitys kasvien ilmarakojen säätelyssä sekä kasvien sopeutumisessa muuttuviin ympäristöolosuhteisiin. Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Pitkämäki, Tinja (FM)
6000 e
Epifyyttisammalten monimuotoisuus ja ekosysteemien toiminta trooppisissa vuoristosademetsissä
Turun yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Reuna, Sini (FM)
6000 e
Fosforin talteenotto jätevedestä
Jyväskylän yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tdk/Kemian laitos

Ruokolainen, Miina (proviisori)
6000 e
Fosfopeptidien hapettaminen ja lääkeainemetabolian jäljittely TiO2-valokatalyysilla – työkaluja lääkeainemetabolia- ja proteiinitutkimukseen
Helsingin yliopisto, farmasian tiedekunta

Salminen, Sarianna (FM)
6000 e
Vuosikerralliset sedimentit vesistöjen pohjien hapettomuuden indikaattorina  –  suomalaisten järvien hapettomuuden kehitys viimeisten 200 vuoden aikana
Turun yliopisto, maantieteen ja geologian laitos

Turunen, Minna (FM)
6000 e
Integraalioperaattoreista ja staattisesta suojauksesta rahoituksessa
Itä-Suomen yliopisto, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Vaalama, Anu (MMM)
3000 e
Itämeren pohjasedimenttien fosforinpidätyskyky ja siihen vaikuttavat tekijät
Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Winterhalter, Kati (arkkitehti)
6000 e
Torin kalkitut kasvot – Senaatintorin värit tutkimuksissa, keskusteluissa, kokemuksena ja kuvissa
Aalto-yliopisto

Yli-Renko, Maria (FM)
6000 e
Kuolleisuus- ja hedelmällisyysvalinnan vaikutus persoonallisuuden evoluutioon mereisellä leväsiiralla (Idotea balthica)
Turun yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta