Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Väitöskirjantekijöille myönnetyt työskentelyapurahat (2018)

Aho, Laura-Elina (FM) 8000 e
Kansallisuuden sukupuolittunut rakentuminen: Suomi-neidon representaatio Suomalaisen Teatterin ohjelmistossa 1872–1902
Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Alahäivälä, Aino-Lotta Ilona (PsM)          8000 e
Psykiatristen häiriöiden karakterisointi tunteiden kognitiivisten representaatioiden muutoksilla
Universität Regensburg, Klinik & Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Aro, Kaisa Marjaana (KTM, ETM)              8000 e
Paikkabrändirakkaus. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, millainen ilmiö paikkabrändirakkaus on, miten se muodostuu ja ilmenee.
Turun Yliopisto, Kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, markkinointi

Aukeela, Elisa Maria (OTM, KTM)            8000 e
Taloudelliset argumentit verolain tulkinnassa, väitöskirjatutkimus
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta

Ekqvist, Eeva Annikki (YTM)       8000 e
Päihde- ja peliriippuvuudesta kuntoutuvien toivo ja tulevaisuus
Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Helve, Tua Emilia (TaM)               8000 e
Nykytanssin pukusuunnittelu Suomessa 2000-2015
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Holtinkoski, Tarja Anne Kaarina (TtM)  6000 e
Röntgentutkimuksissa ilmoitetut potilasturvallisuuteen liittyvät haitta- ja vaaratapahtumat
Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta/UniOgs tutkijakoulu

Kauppi, Suvi Anniina (KM)          8000 e
Yliopisto-opiskelijoiden tuen tarve ja tukipalveluihin hakeutuminen
Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta

Korpela, Rosa Emilia Kristiina (FM, Suomen ja psykologian opettaja)       8000 e
Kiusaamisen sosiaalinen ja kielellinen rakenne
Helsingin yliopisto, Kielentutkimuksen tohtoriohjelma

Lahdelma, Ilona (FM, MSc)         6000 e
Suomalaisten asennoituminen turvapaikanhakijoihin
University of Oxford, Department of Politics & International Relations

Lehto, Iiris Mirjami (YTM)            8000 e
Työvoimapoliittisissa projekteissa tuotettavan vanhusten hoivapalvelun arjen kokemukset ja käytännöt työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamana
Itä-Suomen yliopisto, yhteiskunta- ja kauppatieteiden TDK/yhteiskuntatieteet

Leppälä, Satu Katri Marjaana (Terveydenhoitaja, MSc)  8000 e
Humanitääristen maahanmuuttajien äitiysterveys Suomessa
Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, hoitotieteen laitos

Meriluoto, Taina Maria (YTM)   4000 e
’Oman elämänsä asiantuntijat’ – Hallinnallisuusetnografia suomalaisista osallistavan sosiaalipolitiikan hankkeista
Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Määttä, Tiina Maria (YTM)           8000 e
Kotoutumispalvelujen kehittäminen kotoutujan näkökulmasta
Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Nurmeksela, Anu Irmeli (TtM)  8000 e
Osastonhoitajan muuttuva johtamistyö ja sen yhteys hoitotyön tuloksiin
Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, hoitotieteen laitos

Piironen, Anni Eveliina (KM)      8000 e
Opettajan viha pedagogisessa vuorovaikutussuhteessa
Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteen ja psykologian tiedekunta, OKL

Pyykkö, Anu Emilia (KM)              8000 e
Ryhmätekijät osana vuorovaikutusprosessia draamatunnilla
Helsingin yliopisto, SEDUCE-tohtoriohjelma

Ring, Marjo Anneli (TtM)             8000 e
Omaishoito psykologisena sopimuksena
Itä-Suomen yliopisto, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Vallinkoski, Katja Karoliina (KM)              8000 e
Väkivaltainen radikalisoituminen ja ekstremismi: teeman esiintyminen, käsittely ja ennaltaehkäisy suomalaisessa koulujärjestelmässä
Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta

Erityisapuraha

Kinnunen, Moona (TM)               10 000 e
The Queer Gender of Jesus in the Gospel of John
Helsingin yliopisto, Sukupuoli, kulttuuri ja yhteyskunta -tohtoriohjelma