Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Väitöskirjantekijöille myönnetyt työskentelyapurahat (2019)

Loimusalo Nina FM, Musiikkipedagogi (jatko)    6000 euroa
Yksilölliset erot pianistien musiikin prosessoinnissa nuotinluvun konteksteissa   
Jyväskylän yliopisto

Ahonen                Tuuli    FM        8000 euroa
Audiovisuaalisten tekstien multimodaalisuus ja tekstitys              
Itä-Suomen yliopisto

Calcara Anni      FM        8000 euroa
Tim LaHayen ja Jerry B.Jenkinsin "Left Behind" tuoteet ideologisena ja sosiaalisena ilmiönä         
Itä-Suomen yliopisto

Hakala Anna-Riina           TM        8000 euroa
Sukupuolittuneen kuvaston merkitykset Bernard Clairvaux'laisen varhaisissa kirjeissä vuosilta 1116-1127Helsingin yliopisto

Hannola Terhi   TM        8000 euroa
Henkisyys vaihtoehtoisissa tuotantoeläinsuhteissa         
Helsingin yliopisto

Isoaho-Nousiainen Riikka            FM        8000 euroa
Oululaisten säätyläisnaisten elämäntapa autonomian ajan jälkipuoliskolla - elämänkokemukset, ajattelutavat ja toimijuus               
Oulun yliopisto

Jokipohja Anna-Kaisa    FM        8000 euroa         
Eleet arjessa: Aloittelevien suomen kielen käyttäjien keholliset keinot yhteisymmärryksen rakentamisessa
Tampereen yliopisto

Kinnunen Anna FM        8000 euroa         
Mielen sairastamiseen kytkeytyvät kulttuuriset käsitykset          
Itä-Suomen yliopisto

Korpijärvi Anna-Leena  FM        8000 euroa         
Rodullistettujen naisten toimijuus amerikkalaisessa 1930- luvun elokuvassa ja kirjallisuudessa   
Helsingin yliopisto

Liski yubov         Etnologian maisteri        8000 euroa         
Saastainen nainen: Tutkimus naisen likaisuuden ja puhtauden käsityksistä komilaisessa perinnekulttuurissa
Helsingin yliopisto

Mikkonen Maiju              VTM     8000 euroa         
Varhaislapsuuden huono-osaisuus ja myöhempi elämänkulku   
Helsingin yliopisto

Mustajärvi Hanna           KM        8000 euroa         
Neuvottelut, vastarinta ja kuuluminen. Lappilaisten lapsiperheiden asuinpaikan valinta.               
Lapin yliopisto

Mylläri Taina      FM        8000 euroa
Yksinkertaista ja monimutkaista - kieliopillinen kompleksisuus osana suomenoppijan kielitaitoa
Jyväskylän yliopisto

Nikanto  Nelli    KM        8000 euroa
”How to deal with girls?” – Changing girlhood and educational challenges
Tampereen yliopisto

Puumala Laura VTM     8000 euroa
Sankaritekoja eettisessä hätätilanteessa: Uusia avauksia sotilasetiikkaan              
Turun yliopisto

Seppälä Suvi     FM        8000 euroa
Taiteen merkitys kriisikokemukseen liittyvien tunteiden välittäjänä amerikkalaisessa nykykirjallisuudessa
Turun yliopisto

Seppänen Annariina      FM (historia), FM (englantilainen filologia), HuTK             8000 euroa
Amerikkalainen konservatismi Yhdysvaltain republikaanipuolueen esivaaliväittelyretoriikassa vuosina 2000, 2008, 2012 ja 2016.    
Oulun yliopisto

Tammela Annika             FM        8000 euroa         
Sukupolvikokemuksen näkökulma musiikin henkilökohtaisiin merkityksiin ja sen suhteutuminen ikäryhmän musiikilliseen arvomaailmaan                
Jyväskylän yliopisto

Tuomenoksa Asta           FM        6000 euroa         
Ryhmäpuheterapian vaikutus afaattisten ihmisten arkikeskusteluun      
Helsingin yliopisto

Tuovila Tiina      TtM       8000 euroa         
Sateenkaariperheiden nuorten hyvinvointi ja sen tukeminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa
Tampereen yliopisto