Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Myönnetyt apurahat 2020

Apurahansaajille on lähetetty postitse tai sähköpostitse myöntökirje. Kirjeessä on ohjeet apurahan vastaanottamisesta ja käyttöselvityksen antamisesta. Ohjeita löytyy myös vasemmalla olevista linkeistä.

Suomalainen Konkordia-liitto myönsi kevään 2020 haussa 68 apurahaa suomalaisten naisten opintojen ja tutkimuksen tueksi. Jakosumma oli yhteensä noin 240 600 euroa, josta 196 000 euroa myönnettiin väitöskirjaa valmisteleville naisille työskentelyapurahoina.

Pääosin 10 000 euron suuruisia työskentelyapurahoja myönnettiin 21 hakijalle. Liiton työskentelyapurahoilla tuettiin tänä vuonna biotieteiden, farmasian, ympäristötutkimuksenm, elintarvike- ja ravitsemustieteiden sekä matemaattis-luonnontieteellisten ja teknisten alojen ja kuvataiteiden tutkimusta.

Tieteellisiin kongresseihin osallistumista varten ei jaettu apurahoja koronaepidemian aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville naisille myönnettiin 47 apurahaa.

Apurahoista voi tiedustella osoiteesta sihteeri@konkordia-liitto.com