Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahansaajan on lähetettävä Suomalaisen Konkordia-liiton hallitukselle selvitys apurahan käytöstä myöntövuoden loppuun mennessä.

Selvityksen voi lähettää sähköisellä lomakkeella tai sähköpostitse osoitteella sihteeri@konkordia-liitto.com.

Väliaikainen selvitys on tehtävä vuoden loppuun mennessä siinäkin tapauksessa, että apurahan käyttö on viivästynyt hallitukselle etukäteen ilmoitetusta syystä. Silloin selvityksestä tulisi ilmetä, onko tilanne edelleen sellainen, että apurahansaaja voi käyttää apurahan aiemmin sovitun suunnitelman mukaisesti.