Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Usein kysyttyä ammattikoululaisten apurahoista

1. Mihin tarkoitukseen apurahoja myönnetään?

Apurahat on tarkoitettu toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittamisen tueksi. Apurahaa voi käyttää esimerkiksi elinkustannuksiin sekä opinnoista sekä pakollisista harjoitteluista ja opintomatkoista johtuviin kuluihin.

Apurahaa ei myönnetä esimerkiksi lukio-, kandi-, maisteri- tai ammattikorkeakouluopintoihin eikä ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Myöskään tieteelliset jatko-opinnot tai kesäkoulut eivät ole tuen piirissä.

2. Ammatillisten apurahojen hakijoilta vaaditaan liitteenä selvitys taloudellisesta tilanteesta. Millainen selvityksen tulee olla?

Tärkeintä on, että selvityksen sisällöstä välittyy riittävän kattava ja luotettava kuva hakijan ja hänen perheensä taloudellisesta tilanteesta. Etenkin nuorten hakijoiden tulee kertoa selvityksessä myös vanhempiensa taloudellisesta tilanteesta ja sen merkityksestä oman taloutensa kannalta.

Sanallisen selostuksen lisäksi tarvitaan erilaisia tositteita. Omista, puolison ja nuorilla hakijoilla myös vanhempien tuloista tarvitaan näyttö. Mukaan tulee liittää viimeisimmät palkkakuitit ja verottajan antamat yhteenvedot edellisen vuoden tuloista. Mahdollisista omista, puolison ja vanhempien pankkilainoista on hyvä liittää mukaan pankin antama yhteenveto.

Muistathan liittää mukaan myös Kelan todistuksen maksetuista etuuksista, kuten opintotuesta ja lastenhoidon tuesta. Todistuksen voi pyytää Kelasta, vaikka etuuksia ei olisi maksettukaan. Joillakin voi olla myös sosiaaliviraston myöntämää opiskelijoiden sosiaalista luottoa.

3. Onko välttämätöntä, että liitteet ovat perillä ajoissa?

Kyllä. Myöhässä saapuneita liitteitä ja suosituksia ei huomioida hakemuksen käsittelyssä, ja yhdenkin liitteen puuttuminen johtaa poikkeuksetta hakemuksen hylkäämiseen. Liitteet annetaan sähköisinä hakujärjestelmässä.

4. Voiko liitteet ja allekirjoitussivun tuoda Suomalaisen Konkordia-liiton postilokeroon maksamatta postimaksua?

Valitettavasti tämä ei ole mahdollista. Suomalaisella Konkordia-liitolla ei ole toimisto-osoitetta, joten emme myöskään voi vastaanottaa erityispikaposteja, joihin vaaditaan katuosoite.

5. Miksi on ilmoitettava henkilötunnus?

Suomalainen Konkordia-liitto välittää tiedot myöntämistään apurahoista ja niiden saajista Verohallintoon, joka edellyttää ilmoitusta kaikista yli tuhannen euron suuruisista apurahoista. Tarkista huolella, että myös tunnuksen loppuosa on oikein.

6. Miten pankkitilin numero täytetään hakemukseen?

Pankkitilin numero tulee merkitä hakemukseen IBAN-muodossa, jonka voi tarkistaa esim. omasta verkkopankistaan. Suomalainen IBAN-tilinumero alkaa tunnuksella FI ja sisältää sen lisäksi 16 numeroa. Tilinumero merkitään hakemukseen muodossa FI0000000000000000. Ongelmatilanteessa kannattaa tarkistaa, ettei tilinumeron alkuun tai loppuun ole vahingossa jäänyt ylimääräistä välilyöntiä.

7. Miksi apurahat on suunnattu vain naisille?

Liiton lähtöajatus on ollut naisten ammatillisen ja tieteellisen pätevöitymisen tukeminen. Tämä sääntöihin kirjattu tarkoitus on säilytetty edelleen yhdistyksen tehtävänä. Lyhyeen historiikkiin voi tutustua sivullamme. Vuonna 2020 yhdistys on toiminut 100 vuotta.

8. Miten saan tiedon apurahapäätöksestä?

Suomalaisen Konkordia-liiton myöntämät apurahat julkistetaan liiton vuosikokouksen jälkeen huhtikuussa. Vahvistukset myönnetyistä apurahoista lähetetään apurahansaajille sähköpostitse. Kielteisistä päätöksistä ei ilmoiteta erikseen. Tarkempia tietoja on koottu apurahansaajan ohjeisiin.

9. Mistä saan neuvoja ongelmatilanteissa?

Sihteeriltä voi kysyä neuvoja sähköpostitse osoitteella sihteeri@konkordia-liitto.com. Puhelintiedusteluihin vastaaminen ei valitettavasti ole mahdollista.