">

Vuoden 2023 apurahat haettavana naisille tieteellisen ja ammatillisen opiskelun tueksi

Suomalaisen Konkordia-liiton myöntämien apurahojen hakuaika on käynnistynyt. Apurahoja voi hakea liitolta kerran vuodessa 2. – 31. tammikuuta. Liitto myöntää apurahoja väitöskirjan tekemisen rahoittamiseksi sekä matka-apurahoja tieteellisen jatkotutkinnon suorittajille. Apurahoja myönnetään myös toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville naisille.

Apurahoilla tuettavat tieteenalat vaihtelevat vuosittain. Vuonna 2023 apurahoja myönnetään biotieteiden, farmasian, matemaattis-luonnontieteellisten alojen tutkimukseen sekä elintarvike- ja ravitsemustieteisiin, ympäristötutkimukseen, sisältäen ympäristötieteen ja -tutkimuksen, teknisiin aloihin ja kuvataiteiden tutkimukseen.

Myönnettävien työskentelyapurahojen suuruus on korkeintaan 10 000 euroa. Apurahaa voivat hakea Suomen kansalaiset.

Ammattiopiskelijoille tarkoitettu apuraha myönnetään henkilökohtaisten hakemusten perusteella. Tuki on tarkoitettu opiskelun aiheuttamista kustannuksista selviämiseen. Apurahaa voivat hakea ennen apurahan myöntämisvuotta 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Apurahan suuruus voi olla korkeintaan 1200 euroa.

Tarkempia tietoja apurahan hakemisesta löytyy Suomalaisen Konkordia-liiton sähköisestä apurahajärjestelmästä, jonka kautta apurahaa voi ainoastaan hakea. Sivuilta löytyy myös tarkempia ohjeita hakemukseen tarvittavista dokumenteista. Sähköisen apurahajärjestelmän osoite: https://konkordia-liitto.apurahat.net/

Suomalainen Konkordia-liitto on suomalaisten naisten opiskelua ja tieteellistä pätevöitymistä edistävä yhdistys. Liitto myöntää apurahoja vain naisille. Yhdistys on toiminut yli 100 vuotta.