">

Vuoden 2022 apuraha -hakemukset arvioitavana

Suomalainen Konkordia-liitto myöntää apurahoja kerran vuodessa. Apurahojen hakuaika on 2. – 31. tammikuuta. Tänä vuonna apurahahakemuksia saatiin yhteensä 187. Konkordia-liiton hallitus päättää jaettavasta summasta joka vuosi erikseen. Keskimäärin summa on noin 250 000 euroa. Apurahan hakijoille ilmoitetaan huhti-toukokuun aikana apurahan saamisesta.

Apurahoilla tuettavat tieteenalat vaihtelevat vuosittain. Tällä apurahakierroksella apurahoja myönnetään musiikintutkimukseen, filosofiaan, perinnetieteisiin, historiaan, kielitieteisiin, teologiaan sekä gender-tutkimukseen. Tieteellisen jatkotutkinnon suorittajille myönnetään korkeintaan 10 000 euron suuruisia työskentelyapurahoja väitöskirjan tekemisen rahoittamiseksi.

Väitöskirjan tekijöille myönnetään myös korkeintaan 1500 euron suuruisia matka-apurahoja ulkomaisiin kongresseihin osallistumista varten. Niitä myönnetään kaikkien tieteenalojen edustajille.

Suomalainen Konkordia-liitto myöntää apurahoja myös toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville naisille korkeintaan 1200 euron suuruisena. Tuki on tarkoitettu opiskelun aiheuttamista kustannuksista selviämiseen.

Apurahojen jaossa huomiota kiinnitetään erityisesti opiskelumenestykseen ja apurahan tarpeeseen. Hakemuksen liitteiden on oltava vaatimusten mukaiset.

Apurahoja on mahdollista hakea seuraavan kerran tammikuussa 2023. Hakeminen tapahtuu sähköisessä järjestelmässä osoitteessa https://konkordia-liitto.apurahat.net/