Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Suomalainen Konkordia-liitto naisten opintojen tukena

Suomalainen Konkordia-liitto on naisten opiskelua ja tieteellistä pätevöitymistä edistävä yhdistys, jonka pääoma on kertynyt lahjoituksista ja testamenteista. Olemme myöntäneet vuosittain noin 140 apurahaa suomalaisten naisten opintojen tueksi. Apurahojen saajat valitaan henkilökohtaisten hakemusten perusteella.

Suomalaisen Konkordia-liiton apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2. - 31. tammikuuta. Apurahoja myönnetään ammattikoululaisille opintojen tueksi sekä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille naisille tieteellisiä jatko-opintoja ja ulkomaisia kongressimatkoja varten. Apurahapäätökset julkaistaan huhtikuun puolivälin jälkeen. (Vuosina 2020 ja 2021 ei myönnetty matka-apurahoja koronapandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi).

Vuonna 2021 myönnettiin 50 apurahaa yhteensä lähes 200 000 euron edestä. Apurahan saajille on tiedotettu myönnöstä ja annettu toimintaohjeet sähköpostitse.

Suomalainen Konkordia-liitto täytti 100 vuotta

Vuosi 2020 oli Suomalaisella Konkordia-liitolla juhlavuosi, sillä Liitto täytti 100 vuotta 4.3.2020. Sen kunniaksi Liitto on julkaissut juhlakirjan Laura Puro - Hanna Lundell-Reinilä, Lahjakkaat, sitkeät, kyvykkäät. Suomalaisten naisten koulutuksen ja Konkordia-liiton historia. Kustannusosakeyhtiö Siltala, Helsinki 2020.

Liiton varat on aikoinaan kerätty lahjoituksin. Satavuotisjuhlamme kunniaksi järjestettiin juhlakeräys. (Tarkemmat tiedot kohdassa Lahjoitukset ). Lahjoitetut varat käytetään lahjakkaiden, sitkeiden ja kyvykkäiden naisten opintojen rahoittamiseen Liiton jakamina stipendeinä.