Lahjoitukset

Suomalainen Konkordia-liitto ry ottaa vastaan lahjoituksia sekä merkkipäivä- ja muistokeräyksiä naisten opintojen hyväksi. Lahjoituksiin ja testamentteihin liittyvissä järjestelyissä pyydämme ottamaan yhteyttä liiton sihteeriin ja puheenjohtajaan.

Suomalainen Konkordia-liitto on saanut varansa pääasiassa merkkipäiväkeräyksistä ja testamenteista. Varat on sijoitettu vuosien varrella turvallisiin ja tuottaviin kohteisiin naisten koulutuksen tukemiseksi. Nykyisestä pääomasta kertyvillä tuotoilla maksetaan apurahoja vuosittain noin 50-70 naiselle.

Varainkeruun historiaa

Aurora Blåfieldiin, Fanny Palméniin, Tilma Hainariin ja muihin liiton varhaisiin lahjoittajanaisiin voi tutustua Eija Jämbäckin teoksessa Naiset valistuksen virittäjinä (pdf).

Liiton 100-vuotista toimintaa juhlistettiin teoksella Hanna Lundell-Reinilä, Laura Puro: Lahjakkaat, sitkeät, kyvykkäät, joka kertoo paitsi Konkordia-liiton myös suomalaisten naisten koulutuksen historiasta (Siltala 2020).

Suomalaisen Konkordia-liiton apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2. - 31. tammikuuta. Apurahoja myönnetään ammattiopiskelijoille opintojen tueksi sekä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille naisille tieteellisiä jatko-opintoja ja ulkomaisia kongressimatkoja varten. Apurahapäätökset julkaistaan huhtikuun puolivälin jälkeen.