Suomalainen
Konkordia-liitto
naisten opintojen
tukena

Suomalainen Konkordia-liitto on naisten opiskelua ja tieteellistä pätevöitymistä edistävä yhdistys, jonka pääoma on kertynyt lahjoituksista ja testamenteista. Myönnämme vuosittain noin 140 apurahaa suomalaisten naisten opintojen tueksi. Apurahojen saajat valitaan henkilökohtaisten hakemusten perusteella.

Suomalaisen Konkordia-liiton apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2. - 31. tammikuuta. Apurahoja myönnetään ammattiopiskelijoille opintojen tueksi sekä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille naisille tieteellisiä jatko-opintoja ja ulkomaisia kongressimatkoja varten. Apurahapäätökset julkaistaan huhtikuun puolivälin jälkeen.

Suomalainen Konkordia-liitto täytti 100 vuotta

Vuosi 2020 oli Suomalaisella Konkordia-liitolla juhlavuosi, sillä Liitto täytti 100 vuotta 4.3.2020. Sen kunniaksi Liitto julkaisi juhlakirjan Laura Puro – Hanna Lundell-Reinilä, Lahjakkaat, sitkeät, kyvykkäät. Suomalaisten naisten koulutuksen ja Konkordia-liiton historia. Kustannusosakeyhtiö Siltala, Helsinki 2020. Liiton varat on aikoinaan kerätty lahjoituksin. Satavuotisjuhlamme kunniaksi järjestettiin juhlakeräys. (Tarkemmat tiedot kohdassa Lahjoitukset ). Lahjoitetut varat käytetään lahjakkaiden, sitkeiden ja kyvykkäiden naisten opintojen rahoittamiseen Liiton jakamina stipendeinä.