Apurahan hakeminen

Suomalaisen Konkordia-liiton apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2. – 31. tammikuuta. Apurahaa haetaan sähköisessä järjestelmässä osoitteessa https://konkordia-liitto.apurahat.net/ 

Tieto myönnetystä apurahasta ilmoitetaan huhtikuun aikana. Tieto apurahasta tulee sähköiseen hakujärjestelmään. Kielteisistä päätöksistä ei ilmoiteta.

Suomalaisen Konkordia-liiton apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2. - 31. tammikuuta. Apurahoja myönnetään ammattiopiskelijoille opintojen tueksi sekä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille naisille tieteellisiä jatko-opintoja ja ulkomaisia kongressimatkoja varten. Apurahapäätökset julkaistaan huhtikuun puolivälin jälkeen.