Lausunnonantajalle

Väitöskirjantekijöille tarkoitettujen apurahojen (työskentely- ja matka-apurahat) myöntämisen ehtona on, että hakijalla on kaksi suosittelijaa. Suositus annetaan hakujärjestelmässä (https://konkordia-liitto.apurahat.net/)

Suosittelijan antaman lausunnon tulee olla tallennettu hakujärjestelmään viimeistään 8.2. Puuttuva tai myöhässä tullut suositus johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Sähköpostitse lähetettyjä suosituksia tai muita liitteitä ei hyväksytä. Hakujärjestelmä lähettää lausuntopyynnön hakemuksessa ilmoitettuun suosittelijan sähköpostiosoitteeseen heti kun hakemus on tallentunut hakujärjestelmään.

Suomalaisen Konkordia-liiton apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2. - 31. tammikuuta. Apurahoja myönnetään ammattiopiskelijoille opintojen tueksi sekä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille naisille tieteellisiä jatko-opintoja ja ulkomaisia kongressimatkoja varten. Apurahapäätökset julkaistaan huhtikuun puolivälin jälkeen.