Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Apurahan käyttöehdot

Ammattiopiskelijoiden apurahat

Suomalaisen Konkordia-liiton myöntämä apuraha on käytettävä hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti ja sen kalenterivuoden aikana, jona se on myönnetty.

Apurahansaajan tulee toimittaa Suomalaiselle Konkordia-liitolle selvitys apurahan käytöstä apurahan myöntövuoden loppuun mennessä.

Työskentelyapurahat väitöskirjantekijöille

Täysimääräisen eli 8000 euron suuruisen apurahan myöntämisen ehtona on, että hakijalla on vähintään neljän kuukauden mittainen päätoimiseen väitöskirjatyöhön käytettävä kausi, jonka aikana hänellä ei ole työlle muuta rahoitusta.

Ansiotyöstä maksettava palkka, toinen työskentelyapuraha ja työskentelyapurahaa vastaava aikuiskoulutustuki ovat esteitä Suomalaisen Konkordia-liiton myöntämän tiedeapurahan käytölle.

Suomalaisen Konkordia-liiton myöntämä apuraha on käytettävä hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti ja sen kalenterivuoden aikana, jona se on myönnetty. Vain vakavien esteiden sattuessa (äitiysloma, sairastuminen) Suomalaisen Konkordia-liiton hallitus voi myöntää luvan apurahan käytön lykkäämiselle.

Apurahansaajan tulee toimittaa Suomalaiselle Konkordia-liitolle selvitys apurahan käytöstä apurahan myöntövuoden loppuun mennessä.

Matka-apurahat väitöskirjantekijöille

Apurahan käyttämisen ehtona on, että hakijalla on kongressissa esitelmä tai muu sovittu tehtävä. Apurahaa voi käyttää vain matka- ja majoituskuluihin, ei päivärahoihin tai osallistumismaksuihin.

Apurahan käytön ehtona on, ettei samaa matkaa varten ole myönnetty apurahaa muualta.

Vain vakavien esteiden sattuessa (äitiysloma, sairastuminen) Suomalaisen Konkordia-liiton hallitus voi myöntää luvan matka-apurahan siirtämiselle toiseen kongressiin.

Apurahansaajan tulee toimittaa Suomalaiselle Konkordia-liitolle selvitys apurahan käytöstä apurahan myöntövuoden loppuun mennessä.