Apurahan käyttöehdot

Ammattiopiskelijoiden apurahat

Suomalaisen Konkordia-liiton myöntämä apuraha on käytettävä hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti ja sen kalenterivuoden aikana, jona se on myönnetty. Poikkemisesta suunnitelmasta voi tiedustella sihteeriltä osoitteessa sihteeri@konkordia-liitto.com

Apurahansaajan tulee toimittaa Suomalaiselle Konkordia-liitolle selvitys apurahan käytöstä apurahan myöntövuoden loppuun mennessä.

Työskentelyapurahat väitöskirjantekijöille

Täysimääräisen eli 10 000 euron suuruisen apurahan myöntämisen ehtona on, että hakijalla on vähintään viiden kuukauden mittainen päätoimiseen väitöskirjatyöhön käytettävä kausi, jonka aikana hänellä ei ole työlle muuta rahoitusta. Apurahaa voi hakea myös lyhyemmäksi aikaa.

Ansiotyöstä maksettava palkka, samanaikainen toinen työskentelyapuraha ja työskentelyapurahaa vastaava aikuiskoulutustuki ovat esteitä Suomalaisen Konkordia-liiton myöntämän tiedeapurahan käytölle.

Suomalaisen Konkordia-liiton myöntämä apuraha on käytettävä hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti ja sen kalenterivuoden aikana, jona se on myönnetty. Vain perusteltujen esteiden sattuessa (äitiysloma, sairastuminen) Suomalaisen Konkordia-liiton hallitus voi myöntää luvan apurahan käytön lykkäämiselle. Tiedustelut osoitteeseen sihteeri@konkordia-liitto.com

Apurahansaajan tulee toimittaa Suomalaiselle Konkordia-liitolle selvitys apurahan käytöstä apurahan myöntövuoden loppuun mennessä. Jos apurahan käytölle on myönnetty lykkäys, annetaan selvitys kun apuraha on käytetty.

Matka-apurahat väitöskirjantekijöille

Apurahan käyttämisen ehtona on, että hakijalla on kongressissa esitelmä tai muu sovittu tehtävä. Apurahaa voi käyttää vain matka- ja majoituskuluihin, ei päivärahoihin tai osallistumismaksuihin.

Apurahan myöntämisen ehtona on, ettei samoihin kustannuksiin ole myönnetty apurahaa muualta.

Vain vakavien esteiden sattuessa (kongressin peruuntuminen, äitiysloma, sairastuminen) Suomalaisen Konkordia-liiton hallitus voi myöntää luvan matka-apurahan siirtämiselle toiseen kongressiin. Tiedustelut osoitteeseen sihteeri@konkordia-liitto.com

Apurahansaajan tulee toimittaa Suomalaiselle Konkordia-liitolle selvitys apurahan käytöstä apurahan myöntövuoden loppuun mennessä.

Suomalaisen Konkordia-liiton apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2. - 31. tammikuuta. Apurahoja myönnetään ammattiopiskelijoille opintojen tueksi sekä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille naisille tieteellisiä jatko-opintoja ja ulkomaisia kongressimatkoja varten. Apurahapäätökset julkaistaan huhtikuun puolivälin jälkeen.