">

Ravitsemustieteen pioneeri tutki suomalaisten ravitsemusta

Suomalaisen Konkordia-liiton pitkäaikainen puheenjohtaja ja kunniajäsen Maija Pekkarinen oli Suomessa ensimmäinen kotitalousaineissa väitellyt tohtori. Maija Pekkarinen oli yhteiskunnallisesti aktiivinen ja hoiti lukuisia luottamustehtäviä. Hän oli mukana lähes kaikessa, mikä liittyi ravitsemukseen ja kotitalousalaan.

Pekkarinen oli tekemässä maailmallakin huomiota herättäneitä tutkimuksia suomalaisten ravitsemuksesta. Hänen väitöskirjansa aihe oli ”Tutkimuksia maalaisväestön ravinnosta eräissä Itä- ja Länsi-Suomen pitäjissä”. Hän oli kiinnostunut myös maailman ravitsemustilanteesta, sillä lukuisilla kongressimatkoilla hän oli tutustunut vakaviin aliravitsemusongelmiin.

Maija Pekkarisen yhteiskunnallinen aktiivisuus oli häikäisevää, mutta monista aktiviteeteistaan Maija Pekkarinen nosti esille toimimisen Suomalaisen Konkordia-liiton puheenjohtajana. Työ oli hänelle ”henkilökohtaisesti tärkeää, sydämen asia ja rakas harrastus”. Pekkarinen edusti Suomalaisessa Konkordia-liitossa sekä ammatillisia aloja että tiedettä: hän oli sekä kotitalousopettaja että ravitsemustieteen edustaja. 

Maija Pekkarinen oli aikanaan saanut Kulttuurirahastolta apurahan, ja Suomalaisen Konkordia-liiton työssä hän sai olla tukemassa monen naisen valmistumista ammattiin sekä turvaamassa naistutkijoiden tieteellisiä jatko-opintoja ja kongressimatkoja. Nämä kaikki alueet olivat olleet hänelle itselleen merkittäviä.

Pekkarinen teki Suomalaisessa Konkordia-liitossa poikkeuksellisen pitkän työrupeaman: 36 vuotta, josta 22 vuotta puheenjohtajana. Vuosikokouksessa vuonna 2001 professori Maija Pekkarinen nimitettiin Suomalaisen Konkordia-liiton kunniajäseneksi. 99-vuotiaana hänet promovoitiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston riemutohtoriksi. Maija Liisa Pekkarinen kuoli 103-vuoden iässä 18.8.2018 Helsingissä. 

Lisätietoa:

Naiset valistuksen virittäjinä (linkki kirjaan) 

Suomalaisen Konkordia-liiton rahastolahjoittajien ja kunniajäsenten elämäkerrasto