Hallitus

Suomalainen Konkordia-liitto on suomalaisten naisten opiskelua ja tieteellistä pätevöitymistä edistävä yhdistys. Vuonna 1920 perustetun liiton toimintaa koordinoi yhdeksänjäseninen hallitus. Toimikaudella 2021 – 2022 hallituksen jäsenet ovat:

Raija Sollamo professori (emerita), hallituksen puheenjohtaja                                               
Helena Kontkanen varatuomari, konkurssiasiamies, hallituksen varapuheenjohtaja
Riitta Hallila KTM, pankinjohtaja, yhdistyksen rahastonhoitaja
Tarja Sundell FT, arkeologi, tutkija
Paula Leskinen FT, biologi, tiedeasiantuntija
Riitta-Leena Manninen FL, johtava puheterapeutti
Outi Nuutinen FT, lehtori
Kristiina Siikala FM, viestinnän ja vaikuttamisen asiantuntija
Riikka Talsi DI, johtaja

Suomalaisen Konkordia-liiton apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2. - 31. tammikuuta. Apurahoja myönnetään ammattiopiskelijoille opintojen tueksi sekä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille naisille tieteellisiä jatko-opintoja ja ulkomaisia kongressimatkoja varten. Apurahapäätökset julkaistaan huhtikuun puolivälin jälkeen.