Hallitus

Suomalainen Konkordia-liitto on suomalaisten naisten opiskelua ja tieteellistä pätevöitymistä edistävä yhdistys. Vuonna 1920 perustetun liiton toimintaa koordinoi yhdeksänjäseninen hallitus. Toimikaudella 2022 – 2023 hallituksen jäsenet ovat:

Riitta Korpelaprofessori (emerita), ravitsemustiede, hallituksen puheenjohtaja                                             
Paula LeskinenFT, biologi, johtava tiedeasiantuntija, hallituksen varapuheenjohtaja
Riitta HallilaKTM, pankinjohtaja, yhdistyksen rahastonhoitaja
Terhi Maijalavaratuomari, OTL, konkurssiasiamies
Riitta-Leena ManninenFL, johtava puheterapeutti
Kati SolastieFM, kasvatustieteet, luokanopettaja
Raija Sollamoprofessori (emerita), teologia, kunniapuheenjohtaja
Tarja SundellFT, arkeologi, tutkija
Riikka TalsiTkT, johtaja

Suomalaisen Konkordia-liiton apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2. - 31. tammikuuta. Apurahoja myönnetään ammattiopiskelijoille opintojen tueksi sekä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille naisille tieteellisiä jatko-opintoja ja ulkomaisia kongressimatkoja varten. Apurahapäätökset julkaistaan huhtikuun puolivälin jälkeen.