Suomalainen Konkordia-liitto

          Apurahoja naisille jo vuodesta 1920.

 

Matka-apurahat tieteellisen jatkotutkinnon suorittajille

Suomalainen Konkordia-liitto myöntää lisensiaattityön tai väitöskirjan tekijöille korkeintaan 1500 euron suuruisia matka-apurahoja ulkomaisiin kongresseihin osallistumista varten. Matka-apurahoja myönnetään kaikkien tieteenalojen edustajille.

Apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2.–31. tammikuuta. Matkan on osuttava hakuvuoden huhti–joulukuulle.

Apurahan myöntämisen ehtona on, että hakijalla on kongressissa esitelmä tai muu sovittu tehtävä. Apurahaa myönnetään matka- ja majoituskuluihin, ei päivärahoihin tai osallistumismaksuihin. Rahoitussuunnitelman on oltava mahdollisimman tarkka arvio ja sen on perustuttava kohtuulliseen hintatasoon.

Vuonna 2020 ei matka-apurahoja voitu myöntää koronaepidemiatilanteen vuoksi.

Hakemuksen tekeminen

Siirry hakujärjestelmään https://konkordia-liitto.apurahat.net/ (käytettävissä 2.1. - 31.1.)

Hakijan tulee liitää hakemukseen kaikki seuraavat liitteet:

1. Kopio maisterivaiheen tutkintotodistuksesta
2. Ansioluettelo
3. Esitelmäkutsu tai vahvistus tehtävästä (joko hakemuksen liitteiden mukana tai viimeistään myönnetyn apurahan maksuvaiheessa).

Lisäksi tarvitaan kaksi suositusta. Suositukset annetaan lausuntolomakkeella, joka löytyy lausunnonantajan ohjesivulta.

Voit halutessasi esittää muita täydentäviä liitteitä, kuten lyhyen tutkimussuunnitelman.

Myöhästyneet tai puutteelliset liitteet johtavat poikkeuksetta hakemuksen hylkäämiseen. Sähköpostitse lähetettyjä liitteitä ei hyväksytä.

Lisätietoja

Olemme koonneet vastauksia matka-apurahanhakijoiden kysymyksiin Usein kysyttyä -sivulle.

Ongelmatilanteissa neuvoja voi kysyä Suomalaisen Konkordia-liiton sihteeriltä: sihteeri@konkordia-liitto.com.