Apurahat ammattiopiskelijoille

Apurahat ammattiopiskelijoille

Suomalainen Konkordia-liitto myöntää toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville naisille korkeintaan 1200 euron suuruisia apurahoja. Tuki on tarkoitettu opiskelun aiheuttamista kustannuksista selviämiseen.

Ammattiopiskelijoille tarkoitettu apuraha myönnetään henkilökohtaisten hakemusten perusteella. Apurahaa voivat hakea ennen apurahan myöntämisvuotta 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2. – 31. tammikuuta. Hakemukset ja kaikki pyydetyt liitteet lähetetään sähköisessä hakujärjestelmässä.

Hakemuksen tekeminen

•    Siirry hakujärjestelmään https://konkordia-liitto.apurahat.net/ (käytettävissä 2.1. – 31.1.). Hakemuksessa tulee selvästi ilmetä, mihin tarkoitukseen haet apurahaa.

Hakulomakkeen lisäksi sinun on lähetettävä hakujärjestelmässä mainitut liitteet:

  1. Selvitys omasta taloudellisesta tilanteesta: ansiotulot, kopio tuoreimmasta verotuspäätöksestä (myös vaikka ei olisi tuloja), velat, lainat, menot. Verotuspäätös löytyy mm. veroehdotuksesta tai sen voi ladata omavero-sivulta. HUOM! Verokortti ei ole verotuspäätös. Mukaan voit liittää myös oman selvityksen taloudellisesta tilanteesta.
  2. Kelan todistus edellisenä vuotena maksetuista etuuksista, kuten opintotuki, lastenhoidon tuki, asumistuki jne. Todistuksen voit pyytää Kelalta, vaikka etuuksia ei olisi maksettukaan.
  3. Alle 20-vuotiailta tai kotona asuvilta selvitys vanhempien taloudellisesta tilanteesta, kuten ansiotuloista, veloista ja lainoista. Huom! Kopiot vanhempien verotustodistuksista mukaan.
  4. Naimisissa tai avoliitossa olevilta puolison tiedot kuten kohdassa 3.
  5. Voimassa oleva opiskelutodistus oppilaitoksesta.
  6. Tuore opintosuoritusote.
  7. Kopiot päättötodistuksista (peruskoulun päättötodistus ja mahdolliset muut todistukset, kuten lukion päättötodistus).

Liitteet lähetetään sähköisesti hakujärjestelmän kautta.

Sähköpostitse lähetettyjä liitteitä ei hyväksytä. Myöhässä saapuneet tai puutteelliset liitteet johtavat poikkeuksetta hakemuksen hylkäämiseen.

Lisätietoja

Olemme koonneet vastauksia apurahanhakijoiden kysymyksiin Usein kysyttyä -sivulle. Ongelmatilanteissa neuvoja voi kysyä myös Suomalaisen Konkordia-liiton sihteeriltä: sihteeri@konkordia-liitto.com.


Suomalaisen Konkordia-liiton apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2. - 31. tammikuuta. Apurahoja myönnetään ammattiopiskelijoille opintojen tueksi sekä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille naisille tieteellisiä jatko-opintoja ja ulkomaisia kongressimatkoja varten. Apurahapäätökset julkaistaan huhtikuun puolivälin jälkeen.