Matka-apurahat tieteellisen jatkotutkinnon suorittajille

Matka-apurahat tieteellisen jatkotutkinnon suorittajille

Suomalainen Konkordia-liitto myöntää väitöskirjan tekijöille korkeintaan 1500 euron suuruisia matka-apurahoja ulkomaisiin kongresseihin osallistumista varten. Matka-apurahoja myönnetään kaikkien tieteenalojen edustajille.

Apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2.–31. tammikuuta. Matkan on osuttava hakuvuoden huhti–joulukuulle.

Apurahan myöntämisen ehtona on, että hakijalla on kongressissa esitelmä tai muu sovittu tehtävä. Apurahaa myönnetään matka- ja majoituskuluihin, ei päivärahoihin tai osallistumismaksuihin. Rahoitussuunnitelman on oltava mahdollisimman tarkka arvio ja sen on perustuttava kohtuulliseen hintatasoon.

Vuosina 2020 ja 2021 ei matka-apurahoja voitu myöntää koronaepidemiatilanteen vuoksi. Vuonna 2022 matka-apurahoja myönnetään, jos epidemiatilanne sallii matkustamisen.

Hakemuksen tekeminen

• Siirry hakujärjestelmään https://konkordia-liitto.apurahat.net/ (käytettävissä 2.1. – 31.1.)

Hakijan on liitettävä hakemukseen kaikki seuraavat liitteet:

1. Kopio maisterivaiheen tutkintotodistuksesta
2. Ansioluettelo
3. Esitelmäkutsu tai vahvistus tehtävästä (joko hakemuksen liitteiden mukana tai viimeistään myönnetyn apurahan maksuvaiheessa).

Voit halutessasi esittää muita täydentäviä liitteitä, kuten lyhyen tutkimussuunnitelman. Lisäksi tarvitaan kaksi suositusta. Suositukset annetaan hakujärjestelmässä.

Myöhästyneet tai puutteelliset liitteet johtavat poikkeuksetta hakemuksen hylkäämiseen. Sähköpostitse lähetettyjä liitteitä ei hyväksytä.

HUOM! Matka-apurahoja ei myönnetä tutkimusvierailuja varten eikä väitöksen jälkeiseen tutkimukseen liittyviin matkoihin.

Lisätietoja

Olemme koonneet vastauksia matka-apurahanhakijoiden kysymyksiin Usein kysyttyä -sivulle.

Ongelmatilanteissa neuvoja voi kysyä Suomalaisen Konkordia-liiton sihteeriltä: sihteeri@konkordia-liitto.com.


Suomalaisen Konkordia-liiton apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2. - 31. tammikuuta. Apurahoja myönnetään ammattiopiskelijoille opintojen tueksi sekä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille naisille tieteellisiä jatko-opintoja ja ulkomaisia kongressimatkoja varten. Apurahapäätökset julkaistaan huhtikuun puolivälin jälkeen.