Usein kysytyt kysymykset

Sisältö

Takaisin ylös

Usein kysyttyä ammattiopiskelijoiden apurahoista

1. Mihin tarkoitukseen apurahoja myönnetään?

Apurahat on tarkoitettu toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittamisen tueksi. Apurahaa voi käyttää esimerkiksi elinkustannuksiin sekä opinnoista sekä pakollisista harjoitteluista ja opintomatkoista johtuviin kuluihin.

Apurahaa ei myönnetä esimerkiksi lukio-, kandi-, maisteri- tai ammattikorkeakouluopintoihin eikä ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Myöskään tieteelliset jatko-opinnot tai kesäkoulut eivät ole tuen piirissä.

2. Ammatillisten apurahojen hakijoilta vaaditaan liitteenä selvitys taloudellisesta tilanteesta. Millainen selvityksen tulee olla?

Tärkeintä on, että selvityksen sisällöstä välittyy riittävän kattava ja luotettava kuva hakijan ja hänen perheensä taloudellisesta tilanteesta. Etenkin nuorten hakijoiden tulee kertoa selvityksessä myös vanhempiensa taloudellisesta tilanteesta ja sen merkityksestä oman taloutensa kannalta.

Sanallisen selostuksen lisäksi tarvitaan erilaisia tositteita. Omista, puolison ja nuorilla hakijoilla myös vanhempien tuloista tarvitaan näyttö. Mukaan tulee liittää viimeisimmät palkkakuitit ja verottajan antamat yhteenvedot edellisen vuoden tuloista. Mahdollisista omista, puolison ja vanhempien pankkilainoista on hyvä liittää mukaan pankin antama yhteenveto.

Muistathan liittää mukaan myös Kelan todistuksen maksetuista etuuksista, kuten opintotuesta ja lastenhoidon tuesta. Todistuksen voi pyytää Kelasta, vaikka etuuksia ei olisi maksettukaan. Joillakin voi olla myös sosiaaliviraston myöntämää opiskelijoiden sosiaalista luottoa.

3. Onko välttämätöntä, että liitteet ovat perillä ajoissa?

Kyllä. Myöhässä saapuneita liitteitä ei huomioida hakemuksen käsittelyssä, ja yhdenkin liitteen puuttuminen johtaa poikkeuksetta hakemuksen hylkäämiseen. Liitteet annetaan sähköisinä hakujärjestelmässä.

4. Voiko liitteet tuoda Suomalaisen Konkordia-liiton postilokeroon maksamatta postimaksua?

Ei. Hakemus ja kaikki liitteet toimitetaan sähköisessä apurahajärjestelmässä.

5. Miksi on ilmoitettava henkilötunnus?

Henkilötunnusta kysytään vasta, jos apuraha on myönnetty. Suomalainen Konkordia-liitto välittää tiedot myöntämistään apurahoista ja niiden saajista Verohallintoon, joka edellyttää ilmoitusta kaikista yli tuhannen euron suuruisista apurahoista. Tarkista huolella, että myös tunnuksen loppuosa on oikein.

6. Miten pankkitilin numero täytetään hakemukseen?

Pankkitilin numero kysytään vasta, jos apuraha on myönnetty. Numero tulee merkitä IBAN-muodossa, jonka voit tarkistaa esim. omasta verkkopankistasi. Suomalainen IBAN-tilinumero alkaa tunnuksella FI ja sisältää sen lisäksi 16 numeroa. Tilinumero merkitään hakemukseen muodossa FI0000000000000000. Ongelmatilanteessa kannattaa tarkistaa, ettei tilinumeron alkuun tai loppuun ole vahingossa jäänyt ylimääräistä välilyöntiä.

7. Miksi apurahat on suunnattu vain naisille?

Liiton lähtöajatus on ollut naisten ammatillisen ja tieteellisen pätevöitymisen tukeminen. Tämä sääntöihin kirjattu tarkoitus on säilytetty edelleen yhdistyksen tehtävänä. Lyhyeen historiikkiin voi tutustua sivullamme. Vuonna 2020 yhdistys on toiminut 100 vuotta.

8. Miten saan tiedon apurahapäätöksestä?

Suomalaisen Konkordia-liiton myöntämät apurahat julkistetaan liiton vuosikokouksen jälkeen huhtikuussa. Vahvistukset myönnetyistä apurahoista lähetetään apurahansaajille sähköpostitse. Kielteisistä päätöksistä ei ilmoiteta erikseen. Tarkempia tietoja on koottu apurahansaajan ohjeisiin.

9. Mistä saan neuvoja ongelmatilanteissa?

Sihteeriltä voi kysyä neuvoja sähköpostitse osoitteella sihteeri@konkordia-liitto.com. Käytä viestissä asiaasi kuvaavaa otsikkoa ja allekirjoita viesti koko nimelläsi. Puhelintiedusteluihin vastaaminen ei valitettavasti ole mahdollista.

10. Miten lisään henkilö- ja maksuyhteystiedot apurahahakemukselleni?

Hakujärjestelmän etusivulla näkyy hakemuksesi. Kun sinulle on myönnetty apuraha, niin hakemuksella näkyy ”Tee maksusuunnitelma”-linkki. Klikkaamalla linkkiä pääset maksusuunnitelmalehdelle. Samaan paikkaan pääsee myös, kun avaat hakemuksen ja klikkaat sieltä maksusuunnitelmavälilehtä.

Maksusuunnitelmassa klikkaa kohdan ”1. Lisää apurahan saajan tilitiedot” oikean reunan muokkausikonia. Lisää tilitieto ja henkilötunnus sekä tallenna rivi.

Jos ”Tee maksusuunnitelma”-linkkiä ei näy, ei apurahaa ole myönnetty tai sitten päätökselle on asetettu tulevaisuudessaoleva julkaisuaika. Linkki tulee näkyviin, kun myönteinen päätös on julkaistu.

Takaisin ylös

Usein kysyttyä väitöskirjantekijöiden työskentelyapurahoista

1. Mihin tarkoitukseen apurahoja myönnetään?

Suomalaisen Konkordia-liiton työskentelyapurahoja myönnetään väitöskirjan ja lisensiaattityön valmistelun tueksi vuosittain vaihtuville aloille.

Yhdistyksen hallitus valitsee työskentelyapurahoja koskevat tieteenalat vuosittain. Viime vuosina on noudatettu kolmen vuoden kiertoa: tiettyjen alojen tutkimusta on tuettu kolmen vuoden välein (ks. listat alla). Kunakin vuonna tuettavat tieteenalat julkaistaan Suomalaisen Konkordia-liiton sivuilla viimeistään 2. tammikuuta.

I (vuonna 2024 ja sitä ennen 2021)
esittävän taiteen tutkimus
hoitotieteet
kasvatustieteet
oikeustiede
psykologia
sosiaalitieteet
taloustieteet
valtiotieteet 

II (vuonna 2022 ja sitä ennen 2019)
filosofia
gendertutkimus
historia
kielitieteet
musiikintutkimus
perinnetieteet
teologia

III (vuonna 2023 ja sitä ennen 2020)
biotieteet
elintarvike- ja ravitsemustieteet
farmasia
kuvataiteiden tutkimus
matemaattis-luonnontieteelliset alat
tekniset alat
ympäristötutkimus

2. Millaisia ehtoja apurahan myöntämiselle on?

Täysimääräisen eli 10 000 euron apurahan myöntämisen ehtona on vähintään viiden kuukauden mittainen päätoimiseen väitöskirjatyöhön käytettävä kausi, jonka aikana hakijalla ei ole muuta rahoitusta eikä hän ole ansiotyössä.

Apuraha on tarkoitettu henkilökohtaisen työskentelyn rahoittamiseen, ei tutkimusryhmän yhteiskäyttöön tai henkilöstön palkkaamiseen. Apuraha on käytettävä hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti saman kalenterivuoden aikana, jona se on myönnetty. Käyttötarkoitus perusteluineen on hyvä kuvata mahdollisimman tarkasti hakemuksessa.

Hakemuksen lisäksi hakijan tulee toimittaa kaikki vaaditut liitteet, sillä puutteelliset hakemukset hylätään poikkeuksetta. Myös myöhässä saapuvat liitteet johtavat hakemuksen hylkäämiseen.

3. Voiko apurahakauden aikana saada sivutuloja palkkatyöstä?

Ansiotyöstä maksettava palkka, toinen työskentelyapuraha, työskentelyapurahaa vastaava aikuiskoulutustuki tai kuuluminen tutkijakouluun palkattuna jatkotutkimuksen tekijänä ovat esteitä Suomalaisen Konkordia-liiton myöntämän tiedeapurahan käytölle.

Erityistapauksissa apurahakauden aikana on kuitenkin mahdollista vastaanottaa vähäistä sivutoimista rahoitusta. Jos esimerkiksi yliopiston laboratoriossa työskentely vaatii työtapaturmavakuutuksen ja sitä myötä työsuhteen, osa-aikainen työsuhde on apurahakauden aikana mahdollinen. Apurahatutkija voi myös toimia lukukauden aikana luennoitsijana noin yhden kurssin ajan. Lisäohjeita tällaisissa tapauksissa saa liiton sihteeriltä.

4. Tuleeko liitteenä lähetettävän tutkimussuunnitelman olla suomenkielinen?

On eduksi, että tiivis kuvaus suunnitelmasta on hakemuksessa suomeksi, mutta liitteenä lähetettävä tutkimussuunnitelma voi olla englanninkielinen.

5. Liitteenä lähetettävälle tutkimussuunnitelmalle on annettu kolmen sivun pituusrajoitus. Luetaanko tähän mukaan myös lähdeluettelo?

Toive enintään kolmen sivun pituisesta tutkimussuunnitelmasta koskee vain varsinaista sisältöä, eli lähdeluetteloa ei lasketa mukaan. Kirjallisuudesta on hyvä esittää vain kaikkein tärkeimmät viitteet.

6. Onko työskentelypurahan hakijoiden annettava selvitys taloudellisesta tilastaan?

Ei. Taloudellinen selvitys on pakollinen vain ammatillisten apurahojen hakijoille (toisen asteen opiskelijoille). Muilla hakijoilla keskeisempää on tarkan tutkimus- ja rahoitussuunnitelman esittäminen.

7. Voiko apurahaa saada väitöskirjan painatuskuluihin?

Ei. Viimeistelyvaiheen tutkimusapurahat on tarkoitettu varsinaiseen väitöskirjan tekemiseen. Painatuskuluihin tukea voi hakea esimerkiksi oman korkeakoulun rahoituslähteistä.

8. Kannattaako hakea samanaikaisesti sekä työskentely- että matka-apurahaa?

Suosittelemme haettavaksi ensisijaisesti vuorossa olevaa tutkimusapurahaa, ei molempia yhtä aikaa. Jos kuitenkin haet molempia apurahoja, hakemukset on tehtävä erikseen, ja liitteet ja suositukset on liitettävä molempiin hakemuksiin.

9. Onko tärkeää, että liitteet ovat perillä ajoissa?

Kyllä. Myöhässä saapuneita liitteitä ja suosituksia ei huomioida hakemuksen käsittelyssä, ja kaikki puutteelliset hakemukset hylätään. Liitteet annetaan sähköisinä hakujärjestelmässä.

10. Voiko liitteet tuoda Suomalaisen Konkordia-liiton postilokeroon maksamatta postimaksua?

Ei. Hakemus ja kaikki liitteet toimitetaan sähköisessä apurahajärjestelmässä.

11. Miksi on ilmoitettava henkilötunnus?

Henkilötunnusta kysytään vasta, jos apuraha on myönnetty. Suomalainen Konkordia-liitto välittää tiedot myöntämistään apurahoista ja niiden saajista Verohallintoon, joka edellyttää ilmoitusta kaikista yli tuhannen euron suuruisista apurahoista. Tarkista huolella, että myös tunnuksen loppuosa on oikein.

12. Miten pankkitilin numero täytetään hakemukseen?

Pankkitilin numero kysytään vasta, jos apuraha on myönnetty. Numero tulee merkitä hakemukseen IBAN-muodossa, jonka voi tarkistaa esim. omasta verkkopankistaan. Suomalainen IBAN-tilinumero alkaa tunnuksella FI ja sisältää sen lisäksi 16 numeroa. Tilinumero merkitään hakemukseen muodossa FI0000000000000000. Ongelmatilanteessa kannattaa tarkistaa, ettei tilinumeron alkuun tai loppuun ole vahingossa jäänyt ylimääräistä välilyöntiä.

13. Miksi apurahat on suunnattu vain naisille?

Liiton lähtöajatus on ollut naisten ammatillisen ja tieteellisen pätevöitymisen tukeminen. Tämä sääntöihin kirjattu tarkoitus on säilytetty edelleen yhdistyksen tehtävänä. Lyhyeen historiikkiin voi tutustua sivullamme.

14. Mikä on Suomalaisen Konkordia-liiton nimi englanniksi, jotta siihen voisi viitata väitöskirjan kiitosten yhteydessä? Onko liitolla logoa?

Liiton englanninkielinen nimi on Finnish Concordia Fund. Liitolla ei ole virallista logoa/tunnusta.

15. Miten saan tiedon apurahapäätöksestä?

Suomalaisen Konkordia-liiton myöntämät apurahat julkistetaan liiton vuosikokouksen jälkeen huhtikuussa. Vahvistukset myönnetyistä apurahoista lähetetään apurahansaajille sähköpostitse. Kielteisistä päätöksistä ei ilmoiteta erikseen.

16. Mistä saan neuvoja ongelmatilanteissa?

Sihteeriltä voi kysyä neuvoja sähköpostitse osoitteella sihteeri@konkordia-liitto.com. Puhelintiedusteluihin vastaaminen ei valitettavasti ole mahdollista.

17. Miten lisään henkilö- ja maksuyhteystiedot apurahahakemukselleni?

Hakujärjestelmän etusivulla näkyy hakemuksesi. Kun sinulle on myönnetty apuraha, niin hakemuksella näkyy ”Tee maksusuunnitelma”-linkki. Klikkaamalla linkkiä pääset maksusuunnitelmalehdelle. Samaan paikkaan pääsee myös, kun avaat hakemuksen ja klikkaat sieltä maksusuunnitelmavälilehtä.

Maksusuunnitelmassa klikkaa kohdan ”1. Lisää apurahan saajan tilitiedot” oikean reunan muokkausikonia. Lisää tilitieto ja henkilötunnus sekä tallenna rivi.

Jos ”Tee maksusuunnitelma”-linkkiä ei näy, ei apurahaa ole myönnetty tai sitten päätökselle on asetettu tulevaisuudessaoleva julkaisuaika. Linkki tulee näkyviin, kun myönteinen päätös on julkaistu.

Takaisin ylös

Usein kysyttyä matka-apurahoista

1. Mihin tarkoitukseen matka-apurahoja myönnetään?

Suomalaisen Konkordia-liiton matka-apurahoja myönnetään väitöskirjatyöhön liittyvien kongressimatkojen rahoittamiseen.

Apurahan myöntämisessä on keskeistä hakijan aktiivinen rooli ulkomaisessa oman alansa kokouksessa sekä muiden rahoituslähteiden puuttuminen. Apurahan myöntämisen ehtona on, että hakijalla on ulkomaisessa kongressissa, konferenssissa tai vastaavassa esitelmä tai muu sovittu tehtävä. Apurahaa ei myönnetä tutkijavierailuun.

2. Voiko Suomessa järjestettäviin kongresseihin tai kokouksiin saada matka-apurahaa ulkomailta Suomeen matkustaessaan?

Ei voi. Suomalaiset tapahtumat on rajattu tuen ulkopuolelle.

3. Koskevatko tutkimusapurahojen vuosittain vaihtuvat tiedealarajoitukset myös matka-apurahoja?

Koska monen alan kongressit eivät ole vuosittain toistuvia eivätkä kongressien aiheet noudata tieteenalojen perinteisiä rajoja, alojen vuorottelua ei kongressiapurahojen myöntämisessä ole. Matka-apurahoja myönnetään siis kaikkien tieteenalojen edustajille.

4. Hyväksytäänkö osallistumismaksut ja päivärahat matkakuluiksi?

Suomalainen Konkordia-liitto ei myönnä apurahaa osallistumismaksuihin ja päivärahoihin. Apuraha on tarkoitettu vain kohtuullisiin matka- ja majoituskuluihin.

5. Onko matka-apurahan hakijoiden annettava selvitys taloudellisesta tilastaan?

Ei. Taloudellinen selvitys on pakollinen vain ammatillisten apurahojen hakijoille (toisen asteen opiskelijoille). Muilla hakijoilla keskeisempää on tarkan rahoitussuunnitelman esittäminen.

6. Kannattaako hakea samanaikaisesti sekä työskentely- että matka-apurahaa?

Suosittelemme haettavaksi ensisijaisesti vuorossa olevaa työskentelyapurahaa, ei molempia yhtä aikaa. Jos kuitenkin haet molempia apurahoja, hakemukset on tehtävä erikseen, ja liitteet ja suositukset on liitettävä molempiin hakemuksiin.

7. Mille ajalle matka-apurahaa voi saada?

Apurahoja myönnetään huhti–joulukuussa toteutuviin matkoihin. Suomalaisen Konkordia-liiton hallitus tekee päätökset apurahojen myöntämisestä maaliskuun lopussa. Tästä johtuen ennen huhtikuun alkua alkaneeseen matkaan ei voida myöntää apurahaa, koska päätös olisi taannehtiva.

8. Onko tärkeää, että liitteet ovat perillä ajoissa?

Kyllä. Myöhässä saapuneita liitteitä ja suosituksia ei huomioida hakemuksen käsittelyssä, ja kaikki puutteelliset hakemukset hylätään. Myös matka-apurahaa hakevien tulee hankkia kaksi suositusta/lausuntoa.

9. Riittääkö, että kongressiesitelmästä tai posterista saatava vahvistus lähetetään liitteiden hakuajan jälkeen?

Riittää. Mahdollinen myönnetty apuraha maksetaan kuitenkin vasta, kun vahvistus osallistumisesta on toimitettu Suomalaiselle Konkordia-liitolle. Hakemuksessa kannattaa mainita todennäköinen abstraktin hyväksymispäivämäärä, jos se on tiedossa.

10. Voiko liitteet tuoda Suomalaisen Konkordia-liiton postilokeroon maksamatta postimaksua?

Ei. Hakemus ja kaikki liitteet toimitetaan sähköisessä apurahajärjestelmässä.

11. Miksi henkilötunnus on ilmoitettava?

Henkilötunnusta kysytään vasta, jos apuraha on myönnetty. Suomalainen Konkordia-liitto välittää tiedot myöntämistään apurahoista ja niiden saajista Verohallintoon, joka edellyttää ilmoitusta kaikista yli tuhannen euron suuruisista apurahoista. Tarkista huolella, että myös tunnuksen loppuosa on oikein.

12. Miten pankkitilin numero täytetään hakemukseen?

Pankkitilin numero kysytään vasta, jos apuraha on myönnetty. Numero tulee merkitä hakemukseen IBAN-muodossa, jonka voi tarkistaa esim. omasta verkkopankistaan. Suomalainen IBAN-tilinumero alkaa tunnuksella FI ja sisältää sen lisäksi 16 numeroa. Tilinumero merkitään hakemukseen muodossa FI0000000000000000. Ongelmatilanteessa kannattaa tarkistaa, ettei tilinumeron alkuun tai loppuun ole vahingossa jäänyt ylimääräistä välilyöntiä.

13. Miksi apurahat on suunnattu vain naisille?

Liiton lähtöajatus on ollut naisten ammatillisen ja tieteellisen pätevöitymisen tukeminen. Tämä sääntöihin kirjattu tarkoitus on säilytetty edelleen yhdistyksen tehtävänä. Lyhyeen historiikkiin voi tutustua sivullamme.

14. Mikä on Suomalaisen Konkordia-liiton nimi englanniksi, jotta siihen voisi viitata väitöskirjan kiitosten yhteydessä? Onko liitolla logoa?

Liiton englanninkielinen nimi on Finnish Concordia Fund. Liitolla ei ole virallista logoa/tunnusta.

15. Miten saan tiedon apurahapäätöksestä?

Suomalaisen Konkordia-liiton myöntämät apurahat julkistetaan liiton vuosikokouksen jälkeen huhtikuussa. Vahvistukset myönnetyistä apurahoista lähetetään apurahansaajille sähköpostitse. Kielteisistä päätöksistä ei ilmoiteta erikseen.

16. Mistä saan neuvoja ongelmatilanteissa?

Sihteeriltä voi kysyä neuvoja sähköpostitse osoitteella sihteeri@konkordia-liitto.com. Puhelintiedusteluihin vastaaminen ei valitettavasti ole sivutyössä mahdollista.

17. Miten lisään henkilö- ja maksuyhteystiedot apurahahakemukselleni?

Hakujärjestelmän etusivulla näkyy hakemuksesi. Kun sinulle on myönnetty apuraha, niin hakemuksella näkyy ”Tee maksusuunnitelma”-linkki. Klikkaamalla linkkiä pääset maksusuunnitelmalehdelle. Samaan paikkaan pääsee myös, kun avaat hakemuksen ja klikkaat sieltä maksusuunnitelmavälilehtä.

Maksusuunnitelmassa klikkaa kohdan ”1. Lisää apurahan saajan tilitiedot” oikean reunan muokkausikonia. Lisää tilitieto ja henkilötunnus sekä tallenna rivi.

Jos ”Tee maksusuunnitelma”-linkkiä ei näy, ei apurahaa ole myönnetty tai sitten päätökselle on asetettu tulevaisuudessaoleva julkaisuaika. Linkki tulee näkyviin, kun myönteinen päätös on julkaistu.