Työskentelyapurahat tieteellisen jatkotutkinnon suorittajille

Työskentelyapurahat tieteellisen jatkotutkinnon suorittajille

Suomalainen Konkordia-liitto myöntää korkeintaan 10 000 euron suuruisia työskentelyapurahoja naisille väitöskirjan tekemisen rahoittamiseksi. Apurahaa voivat hakea Suomen kansalaiset. Täysimääräisen tutkimusapurahan myöntämisen ehtona on, että hakijalla on hakuvuoden aikana vähintään viiden kuukauden mittainen rahoittamaton kausi, jonka hän aikoo käyttää päätoimiseen väitöskirjatyöhön.

Apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2. – 31. tammikuuta. Apurahoilla tuettavat tieteenalat vaihtelevat vuosittain. Vuonna 2024 apurahoja myönnetään seuraavien alojen tutkimukseen:

  • esittävän taiteen tutkimus
  • hoitotieteet
  • kasvatustieteet
  • oikeustiede
  • psykologia
  • sosiaalitieteet
  • taloustieteet
  • valtiotieteet

Kunakin hakuvuonna tuettavien tieteenalojen luettelo löytyy täältä: Usein kysyttyä väitöskirjantekijöiden työskentelyapurahoista

Hakemuksen tekeminen

•    Siirry hakujärjestelmään https://konkordia-liitto.apurahat.net/ (käytettävissä 2.1. – 31.1.)

Hakemukseen on liitettävä hakujärjestelmässä kaikki seuraavat liitteet:

1. Kopio maisterivaiheen tutkintotodistuksesta
2. Ansioluettelo
3. Tutkimussuunnitelma ja työn aikataulu (enintään kolme sivua; lähdeluetteloa ei lasketa kolmeen sivuun)

Lisäksi tarvitaan kaksi suositusta. Suositukset annetaan hakujärjestelmässä, ks. lausunnonantajan ohjesivulta.

Liitteet lähetetään sähköisesti hakujärjestelmän kautta. Myöhästyneet tai puutteelliset liitteet johtavat poikkeuksetta hakemuksen hylkäämiseen. Sähköpostitse lähetettyjä liitteitä ei hyväksytä.

Lisätietoja

Olemme koonneet vastauksia apurahanhakijoiden kysymyksiin Usein kysyttyä -sivulle. Ongelmatilanteissa neuvoja voi kysyä myös Suomalaisen Konkordia-liiton sihteeriltä: sihteeri@konkordia-liitto.com.


Suomalaisen Konkordia-liiton apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2. - 31. tammikuuta. Apurahoja myönnetään ammattiopiskelijoille opintojen tueksi sekä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille naisille tieteellisiä jatko-opintoja ja ulkomaisia kongressimatkoja varten. Apurahapäätökset julkaistaan huhtikuun puolivälin jälkeen.